NEXTEL (21) 97037-4375 Oi fixo (21) 2639-6709

Parceiros